Ve Dvorech 7/1 Cheb Tel. 354 433 402  


  Otevírací doba       po - pá
 10.30 - 13.30
        hod.

Kuchyně


V naší kuchyni dbáme především na hygienu. Plně dodržujeme normy platné v České republice i v Evropské unii. Jmenovitě jde o vyhlášku č. 107/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2001 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, dále pak o vyhlášku 196/2002 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 10. května 2002, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby a zákon 306/2000 Sb. ze dne 4. srpna 2000, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.


veselaliska@atlas.cz
Copyright © 2007 Design: Monika Dohnalová